asparuhovo logo

Избори за Народно събрание 2017 г.

Седалища на избирателни секции и места за обявяване на избирателните списъци

 

 РАЙОН “АСПАРУХОВО”

Секция №Седалище-Адрес
352 ОУ “Христо Ботев”, ул."Св. Св. Кирил и Методий" № 8
353 НУ "Васил Левски", ул. "Места" № 27
354 НУ ''Васил Левски'', ул. ''Места'' № 27
355 ОУ “Христо Ботев”, ул."Св. Св. Кирил и Методий" № 8
356 СУ “Любен Каравелов”, ул. "Народни будители" № 17 А
357 СУ “Любен Каравелов”, ул. "Народни будители" № 17 А
358 Варненска морска гимназия "Св. Николай Чудотворец", ул. "Народни будители" № 4
359 Варненска морска гимназия "Св. Николай Чудотворец", ул. "Народни будители" № 4
360 НУ ''Васил Левски'', ул. ''Места'' № 27
361 НУ ''Васил Левски'', ул. ''Места'' № 27
362 НУ ''Васил Левски'', ул. ''Места'' № 27
363 Народно читалище “Просвета - 1927”, ул. "Народни будители" № 1
364 Варненска морска гимназия "Св. Николай Чудотворец", ул. "Народни будители" № 4
365 НУ ''Васил Левски'', ул. ''Места'' № 27
366 Народно читалище “Просвета - 1927”, ул. "Народни будители" № 1
367 ОУ “Христо Ботев”, ул."Св. Св. Кирил и Методий" № 8
368 НУ ''Васил Левски'', ул. ''Места'' № 27
369 Варненска морска гимназия "Св. Николай Чудотворец", ул. "Народни будители" № 4
370 СУ “Любен Каравелов”, ул. "Народни будители" № 17 А
371 ОУ “Христо Ботев”, ул."Св. Св. Кирил и Методий" № 8
372 НУ ''Васил Левски'', ул. ''Места'' № 27
373 Варненска морска гимназия "Св. Николай Чудотворец", ул. "Народни будители" № 4
374 ОУ“Кап. Петко Войвода”, кв.Галата, ул."Кап. I р. Георги Купов" №38
375 ОУ“Кап. Петко Войвода”, кв.Галата, ул."Кап. I р. Георги Купов" №38
376 ОУ“Кап. Петко Войвода”, кв.Галата, ул."Кап. I р. Георги Купов" №38
377 ОУ“Кап. Петко Войвода”, кв.Галата, ул."Кап. I р. Георги Купов" №38

 

 КМЕТСТВО “ЗВЕЗДИЦА”

Секция №Седалище-Адрес
386 Кметство – Звездица, ул."Феникс" №59

 

 КМЕТСТВО “КОНСТАНТИНОВО”

Секция №Седалище-Адрес 
387 с. Константиново, ул.''Васил Левски'' №36 ет.1 НЧ "Искра", ул.''Васил Левски'' №36