asparuhovo logo

Уведомление

По повод разпространено писмо от жителите на ул. „Белгород“ и ул. „Орел“ в кв. Аспарухово, Община Варна уведомява хората, че ремонтът на западния охранителен канал предвижда покриване на съоръжението в посочения район на улиците.

Припомняме, че възстановяването на водопроводимостта на двата охранителни канала в Аспарухово – източен и западен, стана възможно благодарение на осигурените средства по фонд Солидарност. Изпълнението на проекта предвижда ликвидиране на последствията от наводнението през 2014 г.