asparuhovo logo

ОБЯВЛЕНИЕ

Във връзка с изпълнение на Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от Европейски социален фонд с рег.№ BG05М9ОР001-2.002-0007-C001 “Комплексни услуги за достоен и независим живот“, Район “Аспарухово“ уведомява лицата „Лични асистенти“ и потребители на услугата следното:

Прочети повече...