asparuhovo logo

ОБЯВЛЕНИЕ

 

logo eproject

Във връзка с подписан договор между Министерството на труда и социалната политика, чрез Главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти” и Район „Аспарухово”, община Варна с номер BG05M9OP001-2.002-007-C001 „Комплексни услуги за достоен и независим живот” – район „Аспарухово”, гр. Варна по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG05M9OP001-2.002 „Независимживот", Район "Аспарухово" уведомява своите съграждани, че e удължен срокът за прием на документи за медицинска сестра и рехабилитатор за Центъра за предоставяне на комплексни услуги.

Документите се подават в сградата на Район"Аспарухово", на ул. "Народни будители" № 2, етаж първи, гише № 2.

Пълна информация за конкретните цели и дейности на проектното предложение, както и за формуляри за кандидатстване можете да получите на сайта на Район „Аспарухово”: www.asparuhovo.bg, подменю „Личен асистент”, на място в районната администрация.