asparuhovo logo

ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ

logo eproject

 

Прием на документи за специалисти, лични асистенти  и ползватели на услугата в Район „Аспарухово” - Община Варна

Във връзка с подписан договор между Министерството на труда и социалната политика, чрез Главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти” и район „Аспарухово”, община Варна с номер BG05M9OP001-2.002-007-C001 „Комплексни услуги за достоен и независим живот” – район „Аспарухово”, гр. Варна по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.002 „Независим живот” от 04 декември 2015 до 08.01.2016 г. включително, всеки работен ден от 9.00 ч. до 16.00 ч. в сградата на район „Аспарухово”: гр. Варна, ул. „Народни будители” № 2, етаж първи, гише № 2, ще се приемат документи за лични асистенти и ползватели на услугата „Личен асистент”.

За ползватели на социалната услуга „Личен асистент”, могат да кандидатстват лица с увреждания и лица над 65 г. в невъзможност за самообслужване.

15 лица ще бъдат обгрижвани в домашна среда и още 200 души в създадения за целта Център за предоставяне на комплексни услуги, разположен на ул. „Народни будители” № 2, етаж първи, кабинет № 102.

През месец март 2016 г. след приключване на проект „Нови алтернативи” ще се включат още 32 потребители в домашна среда и така общата бройка на обгрижваните лица ще стане 247.

Срокът за изпълнение на договора е 20 месеца.

 От 03 декември 2015 г. до 18 декември 2015 г. всеки работен ден от 9.00 ч. до 16.00 часа в сградата на район „Аспарухово”: гр. Варна, ул. „Народни будители” № 2, етаж първи, гише № 2 ще се приемат документи за позициите социален работник, медицинска сестра, психолог и рехабилитатор.

Пълна информация за конкретните цели и дейности на проектното предложение, както и за формуляри и срокове за кандидатстване можете да получите на сайта на район „Аспарухово”: www.asparuhovo.bg, подменю „Личен асистент”, на място в районната администрация, както и на телефони:

052/ 378 508 – Ръководител на проектa - Иван Василев

052/ 370 026 – Счетоводител на проектa - Йонка Симеонова

052/ 370 270 – Сътрудник на проектa - Сабрие Кадир

052/ 370 040 – Сътрудник на проектa - Силвия Христова

Карта на сайта