asparuhovo logo

ОПИСАНИЕ НА ДОГОВОР

logo eproject

Описание на договора

 

Обща сума на допустимите разходи за изпълнение на Договора възлиза на 500 000.00 лева.

Изпълнението на дейностите по договора започва на 01.12.2015 г.

Срокът за изпълнение на Договора е 20 месеца.

Обща цел: Подобряване качеството на живот и на достъпа до услуги за социално включване на хора с увреждания и хора над 65 години в невъзможност за самообслужване чрез социални и здравни услуги.

Дейности по договора:

Дейност 1 "Организация и управление на проекта“ - стартира на 01.12.2015 г.;

Дейност 2 "Информираност и публичност" - стартира на 04.12.2015 г.;

Дейност 3 "Осигуряване достъп до интегрирани услуги, според специфичните потребности на лицата чрез създаване на център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността и в семейна среда" - стартира на 09.01.2016 г.;

Дейност 4 "Обучение на персонала за предоставяне на услугите" - стартира на 05.01.2016 г.;

Дейност 5 "Предоставяне на психологическа подкрепа, консултиране и супервизия на персонала" - стартира на 01.02.2016 г.;

Дейност 6 "Мотивационна и психологическа подкрепа на потребителите на услуги" - стартира на 01.02.2016 г.

Описание на целевата група: Хора с увреждания и хора над 65 години в невъзможност за самообслужване.

Броят лица, ползващи услугата „Личен асистент“ до месец март 2016 г. ще е 15 лица, обгрижвани в домашна среда. От месец март 2016 г. към проекта ще се влеят още 32 души от проект „Нови алтернативи“.

Броят лица, обгрижвани и консултирани в Центъра за предоставяне на комплексни услуги и/или у дома ще бъде 200 души от целевата група. В Центъра ще работят социален работник, медицинска сестра, психолог и рехабилитатор на 6 часа дневно работно време.

Карта на сайта