asparuhovo logo

НАРЕДБАТА ЗА ОБЩЕСТВЕН РЕД НА ОБЩИНА ВАРНА

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ!

УВЕДОМЯВАМЕ ВИ, ЧЕ  СЪГЛАСНО РАЗДЕЛ II, ЧЛ. 3, Т.8 ОТ НАРЕДБАТА ЗА ОБЩЕСТВЕН РЕД НА ОБЩИНА ВАРНА Е ЗАБРАНЕНО СКЛАДИРАНЕТО НА СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ, ОТПАДЪЦИ, ДЪРВА, ДЪРВЕН МАТЕРИАЛ ИЛИ НАСИПНИ ТОВАРИ ОКОЛО СГРАДИ, ПО УЛИЦИ, ПЛОЩАДИ, ПАРКОВЕ, МЕЖДУБЛОКОВИ ПРОСТРАНСТВА И ТРОТОАРИ ЗА ПОВЕЧЕ ОТ 24 ЧАСА.

СЪГЛАСНО ЧЛ. 10, Т.1 ОТ НАРЕДБАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ОБЩИНА ВАРНА Е ЗАБРАНЕНО ИЗХВЪРЛЯНЕТО НА ОТПАДЪЦИ ИЗВЪН ПРЕДНАЗНАЧЕНИТЕ ЗА ЦЕЛТА СЪДОВЕ И МЕСТА.

В РАЙОНА ЗАД ГАЗОСТАНЦИЯ ГАЗКО (ДО КАНАЛ „МОРЕ – ЕЗЕРО”) СА РАЗПОЛОЖЕНИ КОНТЕЙНЕРИ С ВМЕСТИМОСТ 6 М3, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ, ЕДРОГАБАРИТНИ И РАСТИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ.

 

ЕКОЛОГИЧЕН КОНТРОЛ