asparuhovo logo

Съобщение до собствениците на домашни птици

Съобщение до собствениците на домашни птици

ДО СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ДОМАШНИ ПТИЦИ

Уведомяваме Ви, че във връзка с влошената епизоотична обстановка по отношение на високопатогенната инфлуенца по птиците е необходимо да се спазват следните изисквания:
 отглеждането на домашни птици да се извършва на закрито;

 да не се допуска отглеждане на домашни птици извън дворовете;

 фуражите да се съхраняват така, че дивите птици да нямат достъп до тях;

 разделно отглеждане на водоплаващите от кокошевите птици;

 незабавно уведомяване на ветеринарния лекар при отклонения в здравословното състояние на отглежданите птици или при завишена смъртност.

Карта на сайта