asparuhovo logo

Издаване на удостоверение за регистрация на домашен любимец

Режим: Регистрационен и/или деклариране на обстоятелства за промяна или прекратяване на регистрацията.

Нормативна уредба: ЗМДТ; НОАМТЦУТОВ; Закон за ветеринарномедицинската дейност, Закон за защита на животните.

Необходими документи: Копие от ветеринарен паспорт на кучето; номер на микрочип и други документи при необходимост.


Такса: Съгласно чл.70, ал.1 от Приложение 1 към НОАМТЦУТОВ За притежаване на куче собственикът заплаща годишна такса в Дирекция „Местни данъци", Община Варна в размер на 24 лв. до 31 март на съответната година или в едномесечен срок от датата на придобиване на кучето, когато то е придобито след 31 март.


Входящ документ: Декларация по чл. 117 от ЗМДТ

АИС 9208


Изходящ документ:  Удостоверение по образец от Община Варна