asparuhovo logo

До собствениците на стопанства, отглеждащи домашни птици

Уведомяваме Ви, че във връзка с влошената епизоотична обстановка по отношение на високопатогенната инфлуенца по птиците е необходимо да се спазват следните изисквания - преглед на документа ...

Карта на сайта