asparuhovo logo

Съобщение

Уважаеми жители на район „Аспарухово“,

Във връзка със зачестили сигнали за отглеждане на селскостопански птици на територията на Район „Аспарухово“, Ви уведомяваме, че съгласно разпоредбата на чл. 17. (1) от Наредбата за обществения ред на територията на община Варна се забранява отглеждането на селскостопански животни и селскостопански птици на територията на град Варна.

За нарушения на разпоредбите на тази наредба физическите лица се наказват с глоба в размер от 100 (сто) до 500 (петстотин) лева, а юридически лица с имуществена санкция в размер от 1 000 (хиляда) до 5 000 (пет хиляди) лева.

При повторно нарушение се налага глоба на физическите лица в размер от 500 (петстотин) до 1 000 (хиляда) лева или имуществена санкция на юридическите лица в размер от 5 000 (пет хиляди) до 10 000 (десет хиляди) лева.