asparuhovo logo

Въведени сгради в експлоатация 2023

ДатаСтроежУПИИдентификаторКварталАдрес
43 26.10.2023 ЖИЛИЩНА СГРАДА С МАГАЗИН ЗА ПРОМИШЛЕНИ СТОКИ   10135.5403.4345.1   гр. Варна, по плана на м. "Боровец-юг"
42 4.10.2023 ВИЛНА СГРАДА   10135.5426.1082.3   гр. Варна, по плана на м. "Ракитника"
41 3.10.2023 ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА IX-1110 10135.5403.5147.2 2 гр. Варна, по плана на м. "Боровец-юг"
40 26.09.2023 ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА XXV-5269 10135.5403.5325.1 15 гр. Варна, по плана на м. "Боровец-юг"
39 20.09.2023 Водопроводно отклонение Ф 25 - ПЕВП с дължина 4,40м. за поземлен имот с идентификатор 10135.5426.3180 по КККР на Район "Аспарухово", местност "Ракитника", гр. Варна   10135.5426.3180   гр. Варна, по плана на местност "Ракитника"
38 08.09.2023 ВИЛНА СГРАДА   10135.5403.617.3   гр. Варна, по плана на м. "Боровец-юг"
37 05.09.2023 ЖИЛИЩНА СГРАДА XIII-824 30497.501.134.1 21 с.Звездица, по плана на с. Звездица
36 01.09.2023 Водопроводно отклонение Ф 25 - ПЕВП с дължина 3,00м и водомерна шахта за поземлен имот с идентификатор 10135.5426.2344 по КККР на Район "Аспарухово", местност "Ракитника", гр. Варна.   10135.5426.2344   гр. Варна, по плана на м. "Ракитника"
35 31.08.2023 ЖИЛИЩНА СГРАДА С ГАРАЖ I-3226 10135.5545.3226.1 52 гр. Варна, по плана на м. "Зеленика"
34 30.08.2023 ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА   10135.5403.5152.1   гр. Варна
33 30.08.2023 ЖИЛИЩНА СГРАДА XII-3313 10135.5545.3313.2 52 гр. Варна, по плана на м. "Зеленика"
32 14.08.2023 ВИЛНА СГРАДА   30497.504.880.1   с.Звездица, по плана на м. Под село"
31 04.08.2023 ЖИЛИЩНА СГРАДА И ГАРАЖИ XXVI-638 10135.5510.716.2 и 10135.5510.716.3 13 гр. Варна, по плана на кв. Галата
30 28.07.2023 ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА IV-3009 10135.5426.3229.1 13 гр. Варна, по плана на м. "Ракитника"
29 27.07.2023 ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА XLIX-2439 10135.5403.5222.2 140 гр. Варна, по плана на м. "Боровец-юг"
28 12.07.2023 ВИЛНА СГРАДА НА ДВА ЕТАЖА 973 10135.5426.973.2   гр. Варна, по плана на м. "Ракитника"
27 10.07.2023 ЖИЛИЩНА СГРАДА VII-841 10135.5426.3202.1 5 гр. Варна, по плана на м. "Ракитника"
26 07.07.2023 ЖИЛИЩНА СГРАДА I-904 10135.5403.5442.3 91 гр. Варна, по плана на м. "Боровец-юг"
25 03.07.2023 ЖИЛИЩНА СГРАДА IX-325 10135.5545.4123.1 28 гр. Варна, по плана на м. "Зеленика"
24 22.06.2023 ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА XXI-330 10135.5510.902.1 11 гр. Варна, по плана на кв. Галата
23 15.06.2023 ДВУЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА   10135.5401.2988.2   гр. Варна, по плана на м. "Боровец-север"
22 13.06.2023 СТОПАНСКА СГРАДА /СКЛАД ЗА СЪХРАНЕНИЕ, МЕЛЕНЕ И ПАКЕТИРАНЕ НА КАФЕ/ XX-156 30497.501.156.1 25 с.Звездица, по плана на с. Звездица
21 12.06.2023 ЖИЛИЩНА СГРАДА   10135.5549.1680.1   гр. Варна, по плана на м. "Прибой"
20 08.06.2023 ВИЛНА СГРАДА   10135.5401.2515.3   гр. Варна, по плана на м. "Боровец-север"
19 05.06.2023 ГАРАЖ   10135.5403.2380.4   гр. Варна, по плана на м. "Боровец-юг"
18 01.06.2023 Сградно водопроводно отклонение за ПИ 309 от съществуващ водопровод Ф 160 - ПЕВП и нов площадков водопровод от водомерна шахта разположена в ПИ 110 по трасе през ПИ 110, ПИ 111, ПИ 297 до ПИ 309 собственост на "ПЧМВ" АД, по плана на "Южна промишлена зона", кв. 5, гр. Варна       гр. Варна, по плана на Южна промишлена зона
17 01.06.2023 ПРИСТРОЙКА И НАДСТРОЙКА КЪМ СЪЩЕСТВУВАЩА ЖИЛИЩНА СГРАДА IV-262 10135.5510.656.11 17 гр. Варна, по плана на кв. Галата
16 23.05.2023 ЖИЛИЩНА СГРАДА VIII-417 10135.5426.417.2 26 гр. Варна, по плана на м. "Ракитника"
15 23.05.2023 ЖИЛИЩНА СГРАДА XXIX-492 10135.5510.492.1 14 гр. Варна, по плана на кв. Галата
14 11.05.2023 ВИЛНА СГРАДА 2 С ГАРАЖ   10135.5404.3868.1   гр. Варна, по плана на м. "Боровец-юг"
13 27.04.2023 ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА III-2481 10135.5426.2481.1 4 гр. Варна, по плана на м. "Ракитника"
12 25.04.2023 ЕДНОЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА XXV-517 38354.501.188.1 11 с.Константиново, по плана на с. Константиново
11 20.04.2023 ЖИЛИЩНА СГРАДА С ГАРАЖ И РАБОТИЛНИЦА XXVI-4739 10135.5404.4883.1 39 гр. Варна, по плана на м. "Боровец-юг"
10 29.03.2023 ЖИЛИЩНА СГРАДА IV-555 10135.5510.757.1 31 гр. Варна, по плана на кв. Галата
9 02.03.2023 ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА III-137 10135.5426.3177.2 33 гр. Варна, по плана на м. "Ракитника"
8 28.02.2023 ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА И ДОПЪЛВАЩО ЗАСТРОЯВАНЕ: РАБОТИЛНИЦА, ПОМЕЩЕНИЕ ЗА ИНВЕНТАР И РАБОТНО ОБЛЕКЛО I-319 10135.5510.915.4 и 10135.5510.915.5 10 гр. Варна, по плана на кв. Галата
7 24.02.2023 Външно кабелно електрозахранване от съществуващ кабелен шкаф тип ШК-4 (електрозахранен от ТП №751) пред ПИ 10135.5502.523, ул. "Искър" №4 до електромерно табло тип ТЕПО в УПИ XXXI - 2666, кв. 65 (ПИ с идентификатор 10135.5504.522) по плана на 28 - ми м. р., ул. "Искър" №1-В, гр. Варна XXXI - 2666 10135.5502.523; 10135.5504.522 65 гр. Варна, по плана на 28 - ми м. р.
6 22.02.2023 ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА VI-3102 10135.5403.5073.2 4 гр. Варна, по плана на м. "Боровец-юг"
5 15.02.2023 Разширение на ЕСМ и прилежащата и инфраструктура на "А1 БЪЛГАРИЯ" ЕАД за изграждане на MAN мрежа в собствена, новоизградена и наета канална мрежа, Район "Аспарухово", гр. Варна       гр. Варна
4 06.02.2023 ЖИЛИЩНА СГРАДА XVII-4072 10135.5404.4789.1 44 гр. Варна, по плана на м. "Боровец-юг"
3 19.01.2023 НАДСТРОЙКА НА СЪЩЕСТВУВАЩА ЖИЛИЩНА СГРАДА XXIX-29 10135.5510.75.2.4 12 гр. Варна, по плана на кв. Галата
2 18.01.2023 ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА XXV-4136 10135.5545.4185.1 48 гр. Варна, по плана на м. "Зеленика"
1 16.01.2023 ПРИСТРОЙКА - СПОМАГАТЕЛНО-ОБСЛУЖВАЩА ПОСТРОЙКА И МАГАЗИН ЗА АВТОЧАСТИ XVIII-851, 882 10135.5510.938.3 31 гр. Варна, по плана на кв. Галата