asparuhovo logo

Разрешения за строеж 2023

ДатаСтроежУПИИдентификаторКварталАдрес
68 10.11.2023 Допълващо застрояване - гараж в УПИ XVII-85 /ПИ 38354.501.85 по КК/, кв. 5, по плана на с. Константиново, Община Варна, със ЗП: 40,00 кв.м. XVII-85 38354.501.85 5 с.Константиново, по плана на с. Константиново
67 08.11.2023 Еднофамилна вилна сграда в ПИ 4387 /ПИ 10135.5403.4387 по КККР на Район "Аспарухово", гр. Варна/, кв. 63, по плана на м. "Боровец-юг", гр. Варна, със ЗП: 83,45 кв.м и РЗП: 198,93 кв.м. 10135.5403.4387 63 гр. Варна, по плана на м. "Боровец-юг"
66 07.11.2023 Допълващо застрояване - гараж в ПИ 10135.5401.3327 по КККР на район "Аспарухово", гр. Варна, по плана на м. "Боровец - север", гр. Варна, със ЗП: 42,00 кв.м 10135.5401.3327 гр. Варна, по плана на м. "Боровец - север"
65 02.11.2023 Еднофамилна жилищна сграда в УПИ I-2139 /ПИ 10135.5549.2597 по КККР на район "Аспарухово", гр. Варна/, кв. 34, по плана на СО "Прибой", гр. Варна, със ЗП: 132,70 кв.м и РЗП: 268,90 кв.м. I-2139 10135.5549.2597 34 гр. Варна, по плана на СО "Прибой"
64 18.10.2023 Еднофамилна жилищна сграда в УПИ IX-1737 /ПИ 10135.5404.4858 по КККР на район "Аспарухово", гр. Варна/, кв. 33, по плана на СО "Боровец-юг", гр. Варна, със ЗП: 59,06 кв.м и РЗП: 132,07 кв.м. IX-1737 10135.5404.4858 33 по плана на СО "Боровец-юг"
63 17.10.2023 Еднофамилна жилищна сграда в УПИ III-2089 /ПИ 10135.5549.2568 по КККР на район "Аспарухово", гр. Варна/, кв. 29, по плана на СО "Прибой", гр. Варна, със ЗП: 80,60 кв.м и РЗП: 94,10 кв.м. III-2089 10135.5549.2568 29 гр. Варна, по плана на СО "Прибой"
62 16.10.2023 Жилищна сграда в УПИ V-4091 /ПИ 10135.5545.4181 по КККР на Район "Аспарухово", гр. Варна/, кв. 19, по плана на м. "Зеленика", гр. Варна, със ЗП: 135,80 кв.м и РЗП: 404,90 кв.м. V-4091 10135.5545.4181 19 по плана на СО "Зеленика"
61 13.10.2023 "Еднофамилна жилищна сграда" със ЗП: 132,24 кв.м и РЗП: 447,29 кв.м. и "Гараж" със ЗП: 98,10 кв.м и РЗП: 98,10 кв.м. в УПИ LVIII-528 /ПИ 10135.5545.4322 по КККР на район "Аспарухово", гр. Варна/, кв. 49, по плана на СО "Зеленика", гр. Варна. LVIII-528 10135.5545.4322 49 гр. Варна, по плана на СО "Зеленика"
60 13.10.2023 Плътна ограда с височина до 2,20м по вътрешните регулационни линии, разположена изцяло в УПИ XVI-3852 /ПИ с идентификатор 10135.5404.4805 по КККР на район "Аспарухово", гр. Варна/, кв. 40, по плана на СО "Боровец-юг", гр. Варна. XVI-3852 10135.5404.4805 40 по плана на СО "Боровец-юг"
59 09.10.2023 Плътна ограда с височина до 2,20м и дължина L - 95,68м по вътрешните регулационни линии, разположена изцяло в УПИ XII-323 /ПИ с идентификатор 10135.5545.4329 по КККР на район "Аспарухово", гр. Варна/, кв. 28, по плана на СО "Зеленика", гр. Варна. XII-323 10135.5545.4329 28 по плана на СО "Зеленика"
58 03.10.2023 Изграждане на фотоволтаична електрическа инсталация с мощност до 6kW, разположена върху покрив на съществуваща жилищна сграда с идентификатор 10135.5504.190.1 в поземлен имот с идентификатор 10135.5505.190 по КККР на район "Аспарухово", гр. Варна, ул. "Места" №36 10135.5504.190 по плана на кв. Аспарухово
57 29.09.2023 Изграждане на мрежова фотоволтаична инсталация с мощност до 10kW, разположена върху покрив на съществуваща сграда с идентификатор 10135.5545.3279.2 в поземлен имот с идентификатор 10135.5545.3279 по плана на местност "Зеленика", Район "Аспарухово", гр. Варна 10135.5545.3279 по плана на СО "Зеленика"
56 20.09.2023 Еднофамилна жилищна сграда и гараж в УПИ III-162 /ПИ 30497.501.453/, кв. 25, по плана на с. "Звездица", Община Варна, със ЗП: 119,12 кв.м и РЗП: 236,12 кв.м - три етапно изграждане III-162 30497.501.453 25 по плана на с. Звездица
55 15.09.2023 Допълващо застрояване - лятна кухня в ПИ 10135.5549.1499 по КККР на район "Аспарухово", гр. Варна, кв. 36, по плана на СО "Прибой", гр. Варна, със ЗП: 56,00 кв.м. и РЗП: 56,00 кв.м.   10135.5549.1499 36 гр. Варна, по плана на СО "Прибой"
54 14.09.2023 Допълващо застрояване - гараж в УПИ XIII-70 /ПИ 10135.5510.149 по КККР на район "Аспарухово", гр. Варна/, кв. 14, по плана на кв. Галата, гр. Варна, със ЗП: 61,02 кв.м. XIII-70 10135.5510.149 14 гр. Варна, по плана на кв. Галата
53 11.09.2023 ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА В УПИ XXVIII - 2210 /ПИ 10135.5404.4887 ПО КК НА ГР. ВАРНА/, КВ. 40, ПО ПЛАНА НА СО " БОРОВЕЦ - ЮГ " , ПЪРВИ ЕТАП - СЪС ЗП: 72,57 КВ.М. И РЗП: 72.57 КВ.М. XXVIII - 2210 10135.5404.4887 40 гр. Варна, по плана на СО " БОРОВЕЦ - ЮГ "
52 08.09.2023 Еднофамилна жилищна сграда в УПИ LXIX-3320 /ПИ 10135.5545.4096 по КККР на район "Аспарухово", гр. Варна/, кв. 49, по плана на СО "Зеленика", гр. Варна, със ЗП: 70,20 кв.м и РЗП: 70,20 кв.м. LXIX-3320 10135.5545.4096 49 гр. Варна, по плана на СО "Зеленика"
51 31.08.2023 Еднофамилна жилищна сграда в УПИ II-2 /ПИ 10135.5052.59 по КККР на район "Аспарухово", гр. Варна/, кв. 2, по плана на м-ст "Мимишона", гр. Варна, със ЗП: 87,91 кв.м и РЗП: 183,56 кв.м. II-2 10135.5052.59 2 гр. Варна, по плана на м-ст "Мимишона"
50 31.08.2023 Еднофамилна жилищна сграда в УПИ XLIX-337 /ПИ 10135.5545.4328 по КККР на район "Аспарухово", гр. Варна/, кв. 21, по плана на СО "Зеленика", гр. Варна, със ЗП: 146,40 кв.м и РЗП: 146,40 кв.м. XLIX-337 10135.5545.4328 21 гр. Варна, по плана на СО "Зеленика"
49 31.08.2023 Допълващо застрояване "Лятна кухня" в ПИ 10135.5403.250 по плана на СО "Боровец - юг", гр. Варна, със ЗП: 41,33 кв.м и РЗП: 41,33 кв. м.   10135.5403.250   гр. Варна, по плана на СО "Боровец-юг"
48 31.08.2023 Две еднофамилни жилищни сгради в УПИ XI-847 /ПИ 10135.5510.847 по КККР на район "Аспарухово", гр. Варна/, кв. 34, по плана на кв. "Галата", гр. Варна, със ЗП жил. сграда 1: 69,02 кв.м и РЗП жил. сграда 1: 163,91 кв.м, ЗП жил. сграда 2: 69,02 кв.м и РЗП жил. сграда 2: 163,91 кв.м. XI-847 10135.5510.847 34 по плана на кв. Галата
47 28.08.2023 Еднофамилна жилищна сграда в УПИ VIII-4676 /ПИ 10135.5404.4676 по КККР на район "Аспарухово", гр. Варна/, кв. 39, по плана на СО "Боровец-юг", гр. Варна, със ЗП: 99,41 кв.м и РЗП: 99,41 кв.м. VIII-4676 10135.5404.4676 39 гр. Варна, по плана на СО "Боровец-юг"
46 28.08.2023 Еднофамилна жилищна сграда в УПИ VIII-23 /ПИ 10135.5058.30 по КККР на Район "Аспарухово", гр. Варна/, кв. 203, по плана на м. "Боровец-юг", гр. Варна, със ЗП: 95,55 кв.м и РЗП: 95,55 кв.м. VIII-23 10135.5058.30 203 гр. Варна, по плана на м. "Боровец-юг"
45 28.08.2023 Допълващо застрояване - гараж в УПИ V-1507 /ПИ 10135.5403.5234 по КККР на район "Аспарухово", гр. Варна/, кв. 134, по плана на м. "Боровец - юг", гр. Варна, със ЗП: 52,50 кв.м. V-1507 10135.5403.5234 134 по плана на м. "Боровец-юг"
44 25.08.2023 Еднофамилна жилищна сграда в УПИ VIII-9 /ПИ 10135.5052.62 по КККР на район "Аспарухово", гр. Варна/, кв. 2, по плана на СО "Мимишона", гр. Варна, със ЗП: 93,70 кв.м и РЗП: 186,80 кв.м. VIII-9 10135.5052.62 2 гр. Варна, по плана на СО "Мимишона"
43 22.08.2023 Еднофамилна жилищна сграда в УПИ XVII-3095 /ПИ 10135.5545.3129 по КККР на Район "Аспарухово", гр. Варна/, кв. 17, по плана на м. "Зеленика", гр. Варна, със ЗП: 119,60 кв.м и РЗП: 329,80 кв.м. XVII-3095 10135.5545.3129 17 гр. Варна, по плана на м. "Зеленика"
42 09.08.2023 Открит басейн с водна площ 45,80 кв. м. и воден обем 60 куб. м., находящ се в УПИ XIII-232, кв. 17, по плана на ВЗ "Лазур", з-ще на с. Константиново, Община Варна. XIII-232 38354.502.132 17 с.Константиново, по плана на ВЗ "Лазур", з-ще на с. Константиново, Община Варна.
41 21.07.2023 Масивна постройка на допълващо застрояване - склад в УПИ V-413, кв. 48 /ПИ 10135.5403.5096 по КККР на район "Аспарухово", гр. Варна/ по плана на СО "Боровец - юг", гр. Варна, със ЗП: 8,00 кв.м. и РЗП: 8,00 кв.м. V-413 10135.5403.5096 48 гр. Варна, по плана на СО "Боровец - юг"
40 20.07.2023 Масивна постройка на допълващо застрояване - склад в УПИ IX-416, кв. 48 /ПИ 10135.5403.416 по КККР на район "Аспарухово", гр. Варна/ по плана на СО "Боровец - юг", гр. Варна, със ЗП: 16,28 кв.м. и РЗП: 16,28 кв.м. IX-416 10135.5403.416 48 гр. Варна, по плана на СО "Боровец - юг"
39 19.07.2023 Еднофамилна жилищна сграда в УПИ XXXIV-68 /ПИ 10135.5545.4324 по КККР на Район "Аспарухово", гр. Варна/, кв. 21, по плана на СО "Зеленика", гр. Варна, със ЗП: 119,90 кв.м и РЗП: 292,71 кв.м. XXXIV-68 10135.5545.4324 21 гр. Варна, по плана на СО "Зеленика"
38 06.07.2023 Еднофамилна жилищна сграда в УПИ XXXI-1590 /ПИ 10135.5549.2555 по КККР на Район "Аспарухово", гр. Варна/, кв. 10, по плана на м. "Прибой", гр. Варна, със ЗП: 135,60 кв.м и РЗП: 167,70 кв.м. XXXI-1590 10135.5549.2555 10 гр. Варна, по плана на м. "Прибой"
37 04.07.2023 Вилна сграда в ПИ 1962 /ПИ 10135.5549.1962 по КККР на Район "Аспарухово", гр. Варна/, кв. 12, по плана на м. "Прибой", гр. Варна, със ЗП: 68,25 кв.м и РЗП: 295,20 кв.м.   10135.5549.1962 12 гр. Варна, по плана на м. "Прибой"
36 03.07.2023 Еднофамилна жилищна сграда в УПИ X-3294 /ПИ 10135.5545.4154 по КККР на Район "Аспарухово", гр. Варна/, кв. 50, по плана на м. "Зеленика", гр. Варна, със ЗП: 84,40 кв.м и РЗП: 173,78 кв.м. X-3294 10135.5545.4154 50 гр. Варна, по плана на м. "Зеленика"
35 03.07.2023 Допълващо застрояване - скулпторска работилница в УПИ XVIII - 388, кв. 23 /ПИ 10135.5510.425 по КККР на район "Аспарухово", гр. Варна/ по плана на кв. Галата, гр. Варна, със ЗП: 38,67 кв.м и РЗП: 38,67 кв.м. XVIII - 388 10135.5510.425 23 гр. Варна, по плана на кв. Галата
34 30.06.2023 Еднофамилна жилищна сграда в УПИ VI-2356 /ПИ 10135.5426.3183 по КККР на Район "Аспарухово", гр. Варна/, кв. 54, по плана на СО "Ракитника", гр. Варна, със ЗП: 97,73 кв.м и РЗП: 97,73 кв.м. VI-2356 10135.5426.3183 54 гр. Варна, по плана на СО "Ракитника"
33 27.06.2023 Еднофамилна жилищна сграда в УПИ XXIII-1590 /ПИ 10135.5404.4845 по КККР на Район "Аспарухово", гр. Варна/, кв. 38, по плана на м. "Боровец-юг", гр. Варна, със ЗП: 99,80 кв.м и РЗП: 99,80 кв.м. XXIII-1590 10135.5404.4845 38 гр. Варна, по плана на м. "Боровец-юг"
32 08.06.2023 ТРИ ЕДНОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ - ЕТАПНО СТРОИТЕЛСТВО В УПИ XXVIII - 4936 /ПИ 10135.5403.5446 ПО КККР НА РАЙОН "АСПАРУХОВО", ГР. ВАРНА/, КВ. 11, ПО ПЛАНА НА СО " БОРОВЕЦ - ЮГ " , ПЪРВИ ЕТАП - ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА СЪС ЗП: 69,40 КВ.М. И РЗП: 169.10 КВ.М., ВТОРИ ЕТАП - ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА СЪС ЗП: 69,40 КВ.М. И РЗП 169.10 КВ.М. И ТРЕТИ ЕТАП - ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА СЪС ЗП: 69,40 КВ.М. И РЗП 169.10 КВ.М. XXVIII - 4936 10135.5403.5446 11 гр. Варна, по плана на СО " БОРОВЕЦ - ЮГ "
31 07.06.2023 Еднофамилна жилищна сграда в УПИ XXV-914 /ПИ 10135.5426.3220 по КККР на Район "Аспарухово", гр. Варна/, кв. 44, по плана на СО "Ракитника", гр. Варна, със ЗП: 94,08 кв.м и РЗП: 191,19 кв.м. и гараж със ЗП: 22,49 кв.м и РЗП: 22,49 кв.м. XXV-914 10135.5426.3220 44 гр. Варна, по плана на СО "Ракитника"
30 05.06.2023 Еднофамилна жилищна сграда в УПИ VII-1790 /ПИ 10135.5549.1790 по КККР на Район "Аспарухово", гр. Варна/, кв. 28, по плана на СО "Прибой", гр. Варна, със ЗП: 104,08 кв.м и РЗП: 208,93 кв.м. и басейн. VII-1790 10135.5549.1790 28 гр. Варна, по плана на СО "Прибой"
29 29.05.2023 Вилна сграда в ПИ с идентификатор 10135.5426.684 по КККР на район "Аспарухово", гр. Варна/, кв. 10, по плана на м. "Ракитника", гр. Варна, със ЗП: 54,80 кв.м и РЗП: 98,20 кв.м.   10135.5426.684 10 гр. Варна, по плана на м. "Ракитника"
28 29.05.2023 Изграждане на фотоволтаична електрическа централа за собствено потребление с обща инсталационна мощност 55,2 kWp, инсталация върху покриви на съществуващa сградa с идентификатори 10135.5502.560.5 по КККР на Район „Аспарухово“, гр. Варна в УПИ IX-83, кв. 6 по плана на 27-ми м.р., гр. Варна /ПИ с идентификатор 10135.5502.560 по КККР на Район „Аспарухово“, гр. Варна/. IX-83 10135.5502.560 6 гр. Варна, по плана на 27-ми м.р.
27 15.05.2023 Еднофамилна жилищна сграда в УПИ XVII-75 /ПИ 10135.5426.3165 по КККР на Район "Аспарухово", гр. Варна/, кв. 31, по плана на СО "Ракитника", гр. Варна, със ЗП: 90,61 кв.м и РЗП: 90,61 кв.м. XVII-75 10135.5426.3165 31 гр. Варна, по плана на СО "Ракитника"
26 12.05.2023 Плътна ограда с височина до 2,20м и дължина L - 13,00м по вътрешната регулационна граница между УПИ XXXVI-5228 и УПИ XXXVII-5228, кв. 20 по плана на СО "Боровец-юг", гр. Варна, и плътна ограда с височина до 2,20м и дължина L - 38,50м разположена изцяло в УПИ XXXVI-5228, кв. 20 по плана на СО "Боровец-юг", гр. Варна /ПИ с идентификатор 10135.5403.5319 по КККР на Район "Аспарухово", гр. Варна/ XXXVI-5228 10135.5403.5319 20 гр. Варна, по плана на СО "Боровец-юг"
25 12.05.2023 Плътна ограда с височина до 2,20м и дължина L - 13,00м по втрешната регулационна граница между УПИ XXXVI-5228 и УПИ XXXVII-5228, кв. 20 по плана на СО "Боровец-юг", гр. Варна, и плътна ограда с височина до 2,20м и дължина L - 41,80м разположена изцяло в УПИ XXXVII-5228, кв. 20 по плана на СО "Боровец-юг", гр. Варна /ПИ с идентификатор 10135.5403.5320 по КККР на Район "Аспарухово", гр. Варна/ XXXVII-5228 10135.5403.5320 20 гр. Варна, по плана на СО "Боровец-юг"
24 27.04.2023 Допълващо застрояване - гараж и лятна кухня в УПИ XL - 727, кв. 51 /ПИ 10135.5403.727 по КККР на район "Аспарухово", гр. Варна/ по плана на м. "Боровец - юг", гр. Варна, със ЗП: гараж: 19,89 кв.м и ЗП: лятна кухня: 30,00 кв.м. XL - 727 10135.5403.727 51 гр. Варна, по плана на м. "Боровец-юг"
23 21.04.2023 Две еднофамилни жилищни сгради в УПИ XXIV-3915 /ПИ 10135.5403.5459 по КККР на район "Аспарухово", гр. Варна/, кв. 20, по плана на м. "Боровец-юг", гр. Варна, със ЗП жил. сграда 1: 89,00 кв.м и РЗП жил. сграда 1: 197,00 кв.м, ЗП жил. сграда 2: 89,00 кв.м и РЗП жил. сграда 2: 197,00 кв.м. XXIV-3915 10135.5403.5459 20 гр. Варна, по плана на м. "Боровец-юг"
22 18.04.2023 Еднофамилна жилищна сграда в УПИ XXIV-4110 /ПИ 10135.5403.5411 по КККР на Район "Аспарухово", гр. Варна/, кв. 16, по плана на СО "Боровец-юг", гр. Варна, със ЗП: 86,32 кв.м и РЗП: 194,12 кв.м. XXIV-4110 10135.5403.5411 16 гр. Варна, по плана на СО "Боровец-юг"
21 18.04.2023 Еднофамилна жилищна сграда в УПИ XIII-289 /ПИ 10135.5545.4325 по КККР на Район "Аспарухово", гр. Варна/, кв. 17, по плана на СО "Зеленика", гр. Варна, със ЗП: 118,14 кв.м и РЗП: 240,25 кв.м. XIII-289 10135.5545.4325 17 гр. Варна, по плана на СО "Зеленика"
20 13.04.2023 Пристройка, надстройка и преустройство на вилна сграда в ПИ 10135.5426.840 по КККР на Район "Аспарухово", гр. Варна/, кв. 5 по плана на СО "Ракитника", гр. Варна, със ЗП: 106,69 кв.м и РЗП: 236,87 кв.м.   10135.5426.840   гр. Варна, по плана на СО "Ракитника"
19 12.04.2023 Изграждане на фотоволтаична електрическа централа за собствено потребление с обща инсталационна мощност 480 kW, наземна инсталация, инсталации върху покриви на съществуващи сгради с идентификатори 10135.5501.92.25 и сграда с идентификатор 10135.5501.92.35 по КККР на Район „Аспарухово“ в ПИ с идентификатор 10135.5501.92 по плана на ЮПЗ, гр. Варна.   10135.5501.92 и 10135.5501.92.35   гр. Варна, по плана на ЮПЗ
18 07.04.2023 Еднофамилна жилищна сграда в УПИ XXIII-4110 /ПИ 10135.5403.5410 по КККР на район "Аспарухово", гр. Варна/, кв. 16, по плана на СО "Боровец-юг", гр. Варна, със ЗП: 82,00 кв.м и РЗП: 170,00 кв.м. XXIII-4110 10135.5403.5410 16 гр. Варна, по плана на СО "Боровец-юг"
17 07.04.2023 Еднофамилна жилищна сграда и плътна ограда в УПИ XXIII-1637 /ПИ 10135.5404.4856 по КККР на район "Аспарухово", гр. Варна/, кв. 41, по плана на м. "Боровец-юг", гр. Варна, със ЗП: 142,01 кв.м и РЗП: 142,01 кв.м. XXIII-1637 10135.5404.4856 41 гр. Варна, по плана на м. "Боровец-юг"
16 29.03.2023 Еднофамилна жилищна сграда и ограда в УПИ IX-1146 /ПИ 10135.5549.2567 по КККР на Район "Аспарухово", гр. Варна/, кв. 68, по плана на м. "Прибой", гр. Варна, със ЗП: 137,03 кв.м и РЗП: 137,03 кв.м. IX-1146 10135.5549.2567 68 гр. Варна, по плана на м. "Прибой"
15 17.03.2023 Еднофамилна жилищна сграда в УПИ III-1068 /ПИ 10135.5403.1068 по КККР на Район "Аспарухово", гр. Варна/, кв. 69, по плана на СО "Боровец-юг", гр. Варна, със ЗП: 99,00 кв.м и РЗП: 99,00 кв.м. III - 1068 10135.5403.1068 69 по плана на СО "Боровец-юг"
14 14.03.2023 Еднофамилна жилищна сграда в УПИ XVII-267, 268 /ПИ 10135.5403.5458 по КККР на Район "Аспарухово", гр. Варна/, кв. 20, по плана на м. "Боровец-юг", гр. Варна, със ЗП: 164,00 кв.м и РЗП: 164,00 кв.м. XVII-267, 268 10135.5403.5458 20 гр. Варна, по плана на м. "Боровец-юг"
13 14.03.2023 Допълващо застрояване - гараж в УПИ XI-964 /ПИ 10135.5426.3232 по КККР на район "Аспарухово", гр. Варна/, кв. 49 по плана на местност „Ракитника“, гр. Варна, със ЗП: 40,00 кв. м и РЗП: 40,00 кв. м XI-964 10135.5426.3232 49 по плана на местност "Ракитника"
12 10.03.2023 Изграждане на фотоволтаична електрическа централа за собствено потребление с обща инсталирана мощност 594 kWp, върху покрив на съществуваща сграда с идентификатор 10135.5501.17.2 в УПИ IV-17-за обществено обслужващи и логистични дейности, кв. 4 по плана на ЮПЗ, гр. Варна, съгласно ПУП-ПРЗ одобрен със Заповед №Г-298/11.10.2021г. на Главен архитект на Община Варна IV-17 10135.5501.17.2 4 по плана на Южна промишлена зона
11 06.03.2023 Допълващо застрояване - лятна кухня със ЗП 42,00 кв.м и РЗП 42,00 кв. м. и басейн площ 28 кв. м. и воден обем 50 куб. м., в УПИ I-17, кв. 54 /ПИ 10135.5054.40 по КККР на гр. Варна/ по плана на м-ст "Мимишона", гр. Варна, I-17 10135.5054.40 54 гр. Варна, по плана на м-ст "Мимишона"
10 02.03.2023 Еднофамилна жилищна сграда в УПИ XXXIX-400 /ПИ 10135.5545.4302 по КККР на Район "Аспарухово", гр. Варна/, кв. 49, по плана на СО "Зеленика", гр. Варна, със ЗП: 149,00 кв.м и РЗП: 342,07 кв.м. XXXIX-400 10135.5545.4302 49 гр. Варна, по плана на СО "Зеленика"
9 24.02.2023 Еднофамилна жилищна сграда в УПИ VI-118 /ПИ 10135.5403.5449 по КККР на Район "Аспарухово", гр. Варна/, кв. 11, по плана на СО "Боровец-юг", гр. Варна, със ЗП: 99,22 кв.м и РЗП: 99,22 кв.м. VI-118 10135.5403.5449 11 гр. Варна, по плана на СО "Боровец-юг"
8 20.02.2023 Еднофамилна жилищна сграда в УПИ IV-152 /ПИ 10135.5426.3215 по КККР на Район "Аспарухово", гр. Варна/, кв. 34, по плана на м. "Ракитника", гр. Варна, със ЗП: 99,64 кв.м и РЗП: 212,64 кв.м. IV-152 10135.5426.3215 34 гр. Варна, по плана на м. "Ракитника"
7 17.02.2023 Еднофамилна жилищна сграда и подпорни стени в УПИ LII-5009 /ПИ 10135.5403.5255 по КККР на Район "Аспарухово", гр. Варна/, кв. 201, по плана на м. "Боровец-юг", гр. Варна, със ЗП: 156,77 кв.м и РЗП: 319,23 кв.м. LII-5009 10135.5403.5255 201 гр. Варна, по плана на м. "Боровец-юг"
6 14.02.2023 Еднофамилна жилищна сграда в УПИ XV-1638 /ПИ 10135.5549.2448 по КККР на Район "Аспарухово", гр. Варна/, кв. 7, по плана на м. "Прибой", гр. Варна, със ЗП: 81,00 кв.м и РЗП: 182,00 кв.м. XV-1638 10135.5549.2448 7 гр. Варна, по плана на м. "Прибой"
5 13.02.2023 Еднофамилна жилищна сграда в УПИ XXVII-4221 /ПИ 10135.5403.4221 по КККР на Район "Аспарухово", гр. Варна/, кв. 19, по плана на СО "Боровец-юг", гр. Варна, със ЗП: 118,34 кв.м и РЗП: 118,34 кв.м. XXVII-4221 10135.5403.4221 19 гр. Варна, по плана на СО "Боровец-юг"
4 09.02.2023 Вилна сграда в ПИ с идентификатор 10135.5545.438 по КККР на Район "Аспарухово", гр. Варна, кв. 46, по плана на м. "Зеленика", гр. Варна, със ЗП: 109,14 кв.м и РЗП: 208,50 кв.м.   10135.5545.438 46 гр. Варна, по плана на м. "Зеленика"
3 09.02.2023 Допълващо застрояване - лятна кухня в УПИ XXXI - 125, кв. 11 /ПИ 10135.5403.5291 по КККР на гр. Варна/ по плана на местност "Боровец - юг", гр. Варна, със ЗП 50,00 кв.м и РЗП 50,00 кв. м. XXXI - 125 10135.5403.5291 11 по плана на "Боровец - юг"
2 23.01.2023 Жилищна сграда в УПИ C-838 /ПИ 10135.5403.5360 по КККР на Район "Аспарухово", гр. Варна/, кв. 92, по плана на СО "Боровец-юг", гр. Варна, със ЗП: 103,91 кв.м и РЗП: 221,42 кв.м. C-832 10135.5403.5360 92 гр. Варна, по плана на СО "Боровец-юг"
1 09.01.2023 Вилна сграда в ПИ 10135.5426.2619 по КККР на Район "Аспарухово", гр. Варна, кв. 4, по плана на СО "Ракитника", гр. Варна, със ЗП: 130,79 кв.м и РЗП: 173,36 кв.м.   10135.5406.2619 4 по плана на СО "Ракитника"

Карта на сайта