asparuhovo logo

Проект - Информационно-образователен център „Син растеж“

В рамките на проект „Дигитален информационно образователен център „Син растеж““ и по процедура „МИРГ ВБА мярка 3.1.1.“ „Екологична и устойчива рибарска област“ по Програма за морско дело и рибарство, Община Аксаково разработи платформа „Дигитален информационно образователен център „Син растеж“. Информация за платформата и нейните функции може да намерите на адрес: https://blue-growth.acstre.com

Платформата съдържа два модула: - „Дигитален син МИРГ“/ Blue MIRG с информация за синьото богатство на МИРГ „Варна – Аспарухово – Белослав – Аксаково“ -МИРГ „Син монитор“ - позволява се подаването на сигнали, свързани с опазване на околната среда и синьото богатство на МИРГ. Същата би могла да се използва за обратна връзка при подаване на неспешни сигнали от гражданите на район „Аспарухово“.

Следния линк отвежда към видеоклип, който дава информация за начина, по който се използва платформата. http://blue-growth.acstre.com/cms/currentNews-2-newitem.html

Карта на сайта