asparuhovo logo

Съобщение

Уважаеми жители на район „Аспарухово“,

Призоваваме Ви да вземете участие в инициативата „Да изчистим България заедно“ и отбелязването на Световния ден на почистването на планетата, които ще се проведат на 17-и септември 2022 г.

Необходимост от почистване имат следните места на територията на район „Аспарухово“:

  • района на м. „Джанавара“
  • алея покрай канала от заведение „Гюрлата“ към м. „Малка чайка“
  • площи до фара в кв. Галата

На желаещите да участват ще бъдат предоставени помощни материали (чували и ръкавици).

От районната администрация ще се създаде необходимата организация за извозване на събраните отпадъци.

Телефон за контакт: 052 370 130 – Екологичен контрол