asparuhovo logo

Обявления на район Аспарухово

Уважаеми съграждани,

Информираме Ви, че на 09.11.2017 г. в кв. Аспарухово зад газостанция газко ще бъде разположен мобилен събирателен пункт за приемане на опасни отпадъци от бита.

От 10:00 до 12:45 ч. ще се приемат следните отпадъци:

  • замърсени опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества;
  • лекарства с изтекъл срок на годност;
  • живачни термометри, флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак;
  • почистващи и перилни препарати и смеси, съдържащи опасни вещества, дезинфектанти, белина, препарати за растителна защита и борба с вредители, киселини, основи, реактиви, бои, политури, лакове, праймери, разредители за боя, лепила.
0
0
0
s2sdefault

От 12.10.2017г. улица „Мара Тасева“ ще бъде затворена за преминаване на автомобили до прикючване на ремонтните дейности.

0
0
0
s2sdefault

Днес на 3.10.2017 обявяваме информация по Приложение 2 към Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, за преценяване на необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение за „Изграждане на паркинг при блок 51, кв. „Аспарухово“, ул. „Балкапан“, по плана на 27 м.р., гр.Варна”

Преглед на документа...

0
0
0
s2sdefault