asparuhovo logo

Обявления на район Аспарухово

Списък на кандидатите, допуснати и недопуснати до конкурс за длъжността "Главен архитект" в Район "Аспарухово", Община Варна

Прочети повече ...

0
0
0
s2sdefault

На основание Заповед № 190/14.11.2017 г. на кмета на Район "Аспарухово" за обявяване на конкурс за длъжността Главен архитект в Район "Аспарухово", Община Варна и на основание чл. 13, ал. 1 от Наредба за провеждане на конкурсите за държавни служители и във връзка с чл. 5, ал. 2 от ЗУТ

Прочети повече ...

0
0
0
s2sdefault

Във връзка с изпълнение на заповед №3739/06.11.2017 г. на Кмета на Община Варна за профилактика и недопускане разпространението и ограничаване на болестта инфлуенца по птиците (птичи грип) се забранява:

  • свободното движение на птици в дворовете и извън тях;
  • организирането на изложби, пазари и други събирания на домашни или други птици.

Необходимо е стопаните на птици да не допускат контакт между домашните птици и тези, живеещи в дивата природа, както и да уведомят незабавно общинския ветеринарен лекар или районния кмет при забелязани отклонения в здравословното състояние на птиците или завишена смъртност.

Фуражите за изхранване следва да се съхраняват само в закрити помещения.

0
0
0
s2sdefault