asparuhovo logo

Новини от района

Успешно приключи работата по проект №: BG05M2OP001-3.002-0150 „Комплексен модел за образователна и социална интеграция на ученици и младежи от етнически малцинства“, финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“

Шарено, весело и празнично беше вчера, на концерта, който се проведе в Читалище Просвета в Аспарухово, в който участваха деца от НУ „Васил Левски“ и ОУ „Христо Ботев.

Концертът отбелязва края на дейностите по проект Проект №: BG05M2OP001-3.002-0150 „Комплексен модел за образователна и социална интеграция на ученици и младежи от етнически малцинства“, финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“. Водеща организация по проекта е Фондация „Растеж“, в партньорство с Район Аспарухово, Община Варна, НУ „Васил Левски“, ОУ „Христо Ботев“ и Читалище „Просвета 1927“.

Одобрения бюджет на проекта е в размер на 568 028 лв., а продължителността му - 27 месеца, от месец юли 2016 г., до 27.10.2018г.

0
0
0
s2sdefault

На основание чл.97,ал.5 от Закона за опазване на околната среда, Община Варна осигурява обществен достъп до Доклад за оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за „Разширяване на пристанище за обществен транспорт Одесос ПБМ Варна“ (Доклад за ОВОС) с възложител „ОДЕСОС ПБМ“ АД за срок от 30 дни.

Докладът за ОВОС и документацията към него е предоставен за обществен достъп в сградата на РАЙОН АСПАРУХОВО, стая 304, ет.3 от 9.00ч. до 12.00ч. и от 14.00ч. до 17.00ч. всеки работен ден.

Докладът за ОВОС може да бъде разгледан и в стая 411, в сградата на Община Варна в часовете от 9ч. до 12ч. и от 14ч. до 17ч.

След изтичане на тридесетдневния срок ще бъде проведено обществено обсъждане, което ще се състои на 09.11.2018г. (петък) от 9.30ч.в сградата на Община Варна, зала „Пленарна“.

В рамките на обявения период всеки има възможност да се запознае с Доклада за ОВОС и да представи в деловодството на Община Варна до Дирекция ИИБ своите мнения и предложения.

Последните могат да бъдат представени и в деня на общественото обсъждане или до три дни след него. Телефони за контакт: 052/820 159; 820 330 – инж. Диана Кирчева – Главен експерт

 

Преглед на документа ...

0
0
0
s2sdefault

Община Варна и БалБок Инженеринг АД организират Система за разделно събиране и последващо третиране на опасните отпадъци от домакинствата – безплатно за жителите на общината.

Прочети повече ...

0
0
0
s2sdefault