asparuhovo logo

Новини от района

Превантивни мерки срещу възникване на пожари в горски територии и селското стопанство

Във връзка с трайното повишаване на температурите и очакваното засушаване през първата половина на месец август значително се увеличават предпоставките за възникване на пожари в селското стопанство, горските и полски територии.

В почти всички случаи горските пожари могат да бъдат предотвратени, когато хората са добре запознати с причините за пожарите и съблюдават строго противопожарните правила.

Основните правила за пожарна безопасност, които трябва да се спазват:

• При забелязване на пожар в гората е необходимо незабавно сигнализиране и осъществяване на връзка на телефон 112;

• По време на пожароопасния сезон, се забранява паленето на открит огън и извършването на огневи работи на разстояние по-малко от 100 метра от границите на горските територии;

• Забранено е още паленето на стърнища, суха трева и слама по слоговете и крайпътни ивици и други площи със суха растителност, намиращи се в горския фонд и на разстояние до 100 м. от него;

• Забранено е хвърлянето на незагасени цигари и клечки кибрит при преминаване през горски насаждения.

Особена бдителност по отношение на мерките за пожарна безопасност трябва да проявяват пастири, козари, пчелари, ловци, туристи, собственици на вилни и земеделски имоти.

Запаленият в сухи треви и стърнища огън лесно може да обхване намиращи се в съседство трайни насаждения, стопански сгради, вилни и жилищни постройки, горския фонд.

Особена е отговорността за недопускането на пожари на председателите на кооперации, собствениците и ползвателите на селскостопански земи, както и на кметовете на населените места.

НАПОМНЯМЕ ВИ ЗА АБСОЛЮТНАТА ЗАКОНОВА ЗАБРАНА ЗА ИЗГАРЯНЕ НА СТЪРНИЩА И РАСТИТЕЛНИ ОСТАТЪЦИ В ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ!

Чл. 6, ал. 1, т. 2 от Закона за опазване на земеделските земи забранява “изгарянето на стърнища и други растителни остатъци в земеделските земи”.

0
0
0
s2sdefault

На вниманието на велосипедистите и жители на Район “Аспарухово”

Във връзка с изградените закрити велосипедни клетки по проект „Мобилни инициативи за устойчиви европейски общности“ (MOBISEC), реализиран от Черноморската регионална агенция за развитие на енергията в сътрудничество с Община Варна информираме всички желаещи да ползват обществените закрити велопаркинги на територията на Община Варна да подават заявления в Район „Аспарухово“. За допълнителна информация: тел. 052/370 065 Лилия Станчева, Секретар на район

0
0
0
s2sdefault

Спортно събитие в Аспарухов парк

Уважаеми съкварталци,

Имаме удоволствието да Ви поканим на 15. 07. /събота/ от 11:00 до 19:00 на спортно събитие в Аспарухов парк. Ще Ви очакват тренировки, игри и демонстрации по скейт, кънки и джаги. Музиката е от Forest Man цял ден на воля.

Събитието е по проект „Спортът и градът“, който е инициатива на сдружение „Алтернативно пространство“ и цели да стимулира младежта и местнaта общност да водят здравословен начин на живот и физическа активност. Мероприятието е финансирано от Община Варна по програма „Варна Европейска Младежка Столица 2017“

Очакваме Ви!

0
0
0
s2sdefault