asparuhovo logo

ЗАПОВЕДИ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ПУП-ПРЗ ЗА 2019 Г.

Заповед №Файл
Заповед Г-67/19.02.2019 г. за ПУП-ПРЗ за УПИ III-696,697, кв. 10, по плана на СО „Ракитника“, гр. Варна Преглед
Заповед Г-66/19.02.2019 г. за ПУП-ПРЗ за за УПИ ХХІ-1350, кв. 81, по плана на СО „Боровец - юг“, гр. Варна Преглед
Заповед Г-37/08.02.2019 г. за ПУП-ПРЗ за УПИ ХХVІІ-5128, кв. 81, по плана на СО „Боровец - юг“, гр. Варна Преглед
Заповед Г-25/23.01.2019 г. за ПУП-ПРЗ за УПИ ХХХІV-3075 и ХХХV-3075, кв. 19, по плана на СО „Зеленика“, гр. Варна Преглед
Заповед Г-26/23.01.2019 г. за ПУП-ПРЗ за УПИ ХХІV-4184, кв. 38, по плана на СО „Зеленика“, гр. Варна Преглед
Заповед Г-27/23.01.2019 г. за ПУП-ПРЗ за УПИ ХХІ-3178, кв. 24, по плана на СО „Зеленика“, гр. Варна Преглед
Заповед Г-28/23.01.2019 г. за ПУП-ПРЗ за УПИ ХХ-946 и УПИ ХХІ-947, кв. 21, по плана на кв. Галата, гр. Варна Преглед
Заповед Г-29/23.01.2019 г. за ПУП-ПРЗ за УПИ ХХ-166 „за складово-производствени и административни дейности“ и УПИ ХХІ-166 „за складово-производствени и административни дейности“, кв. 2, по плана на ЮПЗ, гр. Варна Преглед
Заповед Г-32/08.02.2019 г. за ПУП-ПРЗ за УПИ VІІІ-3117, ІХ-3118, Х-3119, ХІ-3120, кв. 37, по плана на СО „Ракитника“, гр. Варна Преглед
Заповед Г-33/08.02.2019 г. за ПУП-ПРЗ за УПИ V-67, кв. 21, по плана на СО „Зеленика“, гр. Варна Преглед
Заповед Г-34/08.02.2019 г. за ПУП-ПРЗ за УПИ ХІV-407, кв. 48, по плана на СО „Боровец - юг“, гр. Варна Преглед
Заповед Г-35/08.02.2019 г. за ПУП-ПРЗ за УПИ ІV-3638, кв. 48, по плана на СО „Боровец - юг“, гр. Варна Преглед
Заповед Г-36/08.02.2019 г. за ПУП-ПРЗ за УПИ ХІІІ-4469, кв. 42, по плана на СО „Боровец - юг“, гр. Варна Преглед
Заповед -37/08.02.2019 г. за ПУП-ПРЗ за УПИ ХХVІІ-5128, кв. 81, по плана на СО „Боровец - юг“, гр. Варна Преглед