asparuhovo logo

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 6, ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, Кметството на район „Аспарухово“, гр. Варна, уведомява заинтересованото население, че е открит обществен достъп до изготвена информация за преценяване необходимостта от ново въздушно кабелно електрозахранване(ВКЕЗ), състояща се от общо 68 броя нови стълба и 9 броя СТС разделени на четири клона на територията на СО „Боровец –юг“, район Аспатухово,

Информацията е на разположение в стая 302, етаж 3 в понеделник и четвъртък от 9:00 до 12:00 ч.

Становища и мнения относно предложението се приемат в деловодсвото на район „Аспарухово“ в 14- дневен срок от уведомяването.

Дата на уведомяването : 13.09.2018г.

0
0
0
s2sdefault