asparuhovo logo

Приемни дни

Приемен ден на кмета на района г-жа Белмезова
Четвъртък от 10:00 часа до 12:00 часа.

Приемен ден на заместник-кмета на района г-жа Панайотова
Четвъртък от 10:00 часа до 12:00 часа.

Приемно време на Дирекция "Устройство на терирторията"
Понеделник и четвъртък от 09:00 часа до 12:00 часа.

Работно време на Информационен център с граждани
Всеки ден от 08:30 часа до 17:30 часа.